هتل کوثر اصفهان

هتل کوثر اصفهان

جهت افزایش ظرفیت اقامتی هتل حسب الزامات افزایش تقاضا که منتج از تجربه مستقیم فعالیت مدیران هتل در بازار بوجود آمده بود و ضرورت توسعه امکانات سالن پذیرائی و پارکینگ هتل ، مقرر گردید ساختمان قدیمی واقع در بال شرقی هتل تخریب و امکانات ضروری یاد شده در آن احداث و جایگزین شود . توضیح اینکه در زمین محل احداث پروژه توسعه ملاک بررسی هتل به مساحت عرصه 1،715 مترمربع ، بناء قدیمی موسوم به زمین و سالن ورزشی هتل احداث شده بود که شامل سالن ورزشی در هم کف ، رستورانی با قدمت زیاد در طبقه دوم آن و در طبقات دیگر این بنائ قدیمی تاسیسات و دیگر بخش های خدماتی  استقرار یافته بودند .

پروژه توسعه هتل شامل : زیرزمین برای استقرار سردخانه هتل ، موتورخانه، و پارکینگ ، طبقه همکف جهت لابی ورودی و پارکینگ ، طبقه اول برای کاربری پارکینگ ، طبقه دوم به استقرار سالن مجموعه ورزشی هتل ، طبقات سوم ، چهارم و پنجم به اتاق های میهمان دربردارنده هر طبقه شامل دو باب سوئیت و شش اتاق دو تخته ، در مجموع سه طبقه شامل 24 اتاق میهمان و طبقات ششم و هفتم نیز مشتمل بر دو سالن برگزاری مراسم جشن ها با ظرفیت کل 700 نفر برای اجتماع مردان و زنان به تفکیک در هر سالن 350 نفره بود .