خرید 50 دستگاه واگن مسافری شرکت راه آهن شرقی

خرید 50 دستگاه واگن مسافری

محصول اين طرح به واسطه خريد 50 دستگاه واگن مسافری درجه يك چهار تخته است. لذا محصول نهایی این طرح را می‌توان در چارچوب صندلی‌های (ظرفیت) اضافه شده يك نوع محصول واسطه‌اي دانست که نهایتاً در قالب مسافر - کیلومتر جابجا شده در كليه مسيرهاي ريلي كشور و عمدتاً در مسيرهاي پر تقاضاي تهران- مشهد، تهران-كرمان، تهران- خرمشهر و تهران- بندرعباس مورد استفاده قرار می‌گیرند. طرح حاضر نيز در راستاي اين سياست‌ها و با هدف توسعه سهم بخش ريلي كشور طراحي و تدوين شده است.