خرید و بهره برداری از 4 دستگاه جرثقیل RTG

خرید و بهره برداری از 4 دستگاه جرثقیل RTG متعلق به شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

محصول اين طرح ارايه خدمات تخلیه و بارگیری كانتينرهای ورودی به بندر در محوطه کانتینری می­باشد. کانتینرهای پر ورودی به بندر، پس از تخلیه از کشتی جهت انبار به محوطه کانتینری حمل و در آنجا توسط­جرثقیل­های محوطه­ای (RTG) از روی­وسیله حمل، تخلیه و در محوطه صفافی می­گردند.

در زمان مراجعه صاحب کالا برای ترخیص کانتینر نیز، مجدداً جرثقیل­های محوطه­ای کانتینر مربوطه را از محل نگهداری بر روی وسیلة حمل که توسط صاحب کالا مشخص گردیده؛ قرار داده و كانتينر به مقصد حمل مي­گردد. لازم به ذکر است که از این جرثقیل­ها برای یارد هندلینگ کانتینرهای پر استفاده می­شود و کانتینرهای خالی برگشتی به بندر به یارد کانتینرهای خالی یا ECY منتقل شده و عملیات یارد هندلینگ آنها توسط استاکرهای ویژه تخلیه و بارگیری کانتینرهای خالی انجام می­شود.