شرکت راه آهن شرقی بنیادشرکت راه آهن شرقي بنياد :

شرکت راه آهن شرقي بنياد بر اساس قانون مشارکت مصوب 24/8/1366 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي قانون مذکور در تاريخ 25/7/1371 تحت شماره 92123 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسيد. و به موجب مصوبه شماره 27638 مورخ 7/9/1371 هيئت محترم وزيران و موافقتنامه مورخ 2/4/1371 فيمابين بنياد و وزارت راه و ترابري در تاريخ 25/5/1375 با نام (( شرکت قطار سريع السير تهران مشهد)) و تحت پوشش سازمان عمران و مسکن بنياد تشکيل گرديد. هدف اوليه ازتشکيل اين شرکت، مشارکت 80 درصدي بنياد و 20 درصدي وزارت راه و ترابري براي ساخت و بهره برداري محور تهران مشهد بود که در اين راستا بنياد موظف به حدود 90 ميليارد ريال سرمايه گذاري ارزي و ريالي گرديد.
شرکت قطار سريع السير تهران مشهد عليرغم از دست رفتن توجيه اقتصادي آن در نتيجه تغيير نرخ ارز از مبلغ 70 ريال به ارزهاي شناور و آزاد ليکن بنابر توافق وزارت راه و ترابري و بنياد مستضعفان کماکان به ادامه فعاليت پرداخت اما حقيقتاً نياز به تغييراتي اساسي در سياستهاي اتخاذ شده احساس شد و بنابراين مذاکرات متعددي با شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به عمل آمد که نتيجه آن خريد دورام قطار در مرحله اول و اقدام به توسعه ساير فعاليتهاي ريلي در مرحله بعد شد. درهمين راستا بحث ساخت محور و عمليات زير بنائي از مأموريت شرکت حذف و پس از بررسي هاي طولاني مصوب گرديد که صرفاً براي امور روبنائي و خصوصاً ورود به بخش مسافري بمنظور ايجاد امکانات ورود به بخش حمل و نقل بار ريلي حداقل سرمايه گذاري انجام شود و بدين ترتيب شرکت راه آهن سريع السير تهران مشهد در تاريخ 16/11/1373 به شرکت راه آهن شرقي بنياد تغيير نام داد و با دو رام قطار سفير خريداري شده به قيمت تمام شده 6,680 ميليون ريال در مسير تهران مشهد فعاليت بخش مسافري شرکت آغاز گرديد و بدينگونه نخستين شرکت بخش خصوصي در صنعت حمل و نقل ريلي پا به عرصه وجود نهاد.
در سالهاي اخير درنتيجه دستورالعمل اجرائي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعداد 21 شرکت حمل و نقل ريلي در بخش بار و تعداد شش شرکت حمل و نقل مسافري ريلي در کشور ايجاد شده اند و شرکت راه آهن شرقي بنياد اولين شرکتي است که هم در بخش بار و هم در بخش مسافري فعال مي باشد. تعداد واگنهاي باري شرکت از يکصد دستگاه واگن مخزن دار اوليه به 188 دستگاه ملكي در شرايط کنوني رسيده است و تعداد 262 دستگاه ديگر از واگنهاي مخزندار مخصوص حمل روغن ومواد سوختي نيز بصورت اجاره زماني و در قالب قرارداد ويژه اي در اختيار شرکت قرار گرفته است که با اخذ تسهيلات بانکي و پرداخت بهاي آنها انشاالله تعداد واگنهاي ملکي مخزندار شرکت جمعاً به 450 دستگاه مخزندار افزايش خواهد يافت.
تعداد 10 دستگاه واگنهاي سفير( خريد اوليه) همچنان در حال فعاليت بوده و طي اواخر سال 1384 و اوايل سال 1385 جمعاً تعداد 81 دستگاه واگن و واگن رستوران چيني خريداري شده که تعداد 14 دستگاه تحويل شرکت نگرديد كه بجاي آنها 14 دستگاه واگنهاي پارسي دريافت شد ، و هم اکنون نیز در نتیجه برنامه های توسعه ای که از سال 1384 آغاز نموده است در حال حاضر با مالکیت 120 دستگاه واگن مسافری درجه یک ارائه خدمات در بخش حمل و نقل مسافری می باشد .


با کلیک بر روی این لینک  bonrailco    اطلاعات بیشتری از شرکت راه آهن شرقی  کسب کنید.