ارتباط با مدیرعامل

ارتباط مستقیم با مدیرعامل

برای برقراری ارتباط با مدیرعامل هلدینگ جهت ارائه  مشکلات ، نظرها و پیشنهادی های خود میتوانید فرم ذیل را تکمیل نمائید

جهت هماهنگی بیشتر با شماره تلفن های 88674545 ، 88674546 ارتباط برقرار نمائید:
نام و نام خانوادگی :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :

متن پیام :