احداث محوطه کانتینری بندر شهید رجایی

احداث محوطه کانتینری بندر شهید رجایی

با توجه به اينكه شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در حال حاضر از شرکتهای برتر در رشته فعالیت مدیریت خدمات بندری در کشور می باشد؛ اين طرح به منظور گسترش حيطه فعاليت شركت و ورود به بندر شهید رجایی انجام مي­گردد؛ بنابراين نوع طرح را مي­توان ايجادي دانست.

با توجه به وجود زير ساخت هاي موجود در بندر و امكانات متعلق به اداره كل سازمان بنادر و دريانوردي استان هرمزگان، اين شركت سرمايه گذاري در تجهيزات و ماشين آلات استراتژيك بندر را عهده دار نمي باشد. لذا آن دسته از ماشين آلات و تجهيزاتي كه توسط شركت خريداري مي گردد عمدتاً از كشورهاي اروپايي و با نظر كارشناسان و مشاوران تخصصي عمليات شركت تهيه مي گردد.

محصولات یا خدماتي كه در ترمينال كانتينري ارائه مي شود در قالب فعاليت هاي ذيل تعریف می گردد:

- عمليات بارگيري كشتي

- انبارداري

- جابجايي و تحويل كانتينرها

- اطلاعات در مورد برنامه ريزي كشتي ها

- اطلاعات در مورد وضعيت حمل و نقل زميني

- اطلاعات در مورد پيشرفت كار در محوطه كانتينري

- اطلاعات در مورد پيشرفت كار در ايستگاه تخليه

- اطلاعات در مورد پيشرفت كار در بارگيري كانتينر

- عرضه و تقاضا براي كانتينرها

- برنامه ريزي زمان تحويل بار

- روان نمودن سيكل حركت كانتينرها

بازار هدف شامل ارائه خدمات جابجایی و انبارداري كانتينر براي كالاهاي وارداتي، صادراتي و ترانزيتي در بندر شهيد رجائي مي باشد