اخبار > آگهی مزایده شرکت صفائیه یزد  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده شرکت صفائیه یزد

 
 
 

آگهی مزایده

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش تجهیزات و تاسیسات کارخانه یخ سازی و اجاره محل غرفه های خود به شماره های غرفه شماره 1: غرفه آزاد و غرفه شماره 4:صنایع دستی،غرفه شماره 5 : صنایع دستی و غرفه شماره 6:صنایع دستی غرفه شماره 17:غرفه آرایشگاه غرفه شماره 18: غرفه آزاد غرفه شماره 23: غرفه آزاد و غرفه شماره 24:دفتر وکالت و غرفه شماره 26: کافی شاپ محوطه هتل جدید خود را به صورت اجاره واگذار نماید.

از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/2/1398 با مراجعه به محل هتل به نشانی : یزد صفاییه خیابان تیمسار فلاحی

هتل صفاییه (امور مالی) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایید.

بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1/3/1398 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیر عامل شرکت انجام میگردد ضمنا آگهی انتشار یافته از طریق سایت های ذیل قابل رویت می باشد.بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ١٠:١١ - 1398/02/23    /    شماره : ٤٠٨٢    /    تعداد نمایش : ٧٣