logo
logo

آگهی مناقصه عمومی شرکت هتلها پارسیان رامسر

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
ساعت : ۱۰:۲۷

 

آگهی  مناقصه عمومی دستگاه نظارت (دومرحله ای)

شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به انتخاب دستگاه نظارت بر احداث ساختمان سینما تئاتر هتل پارسیان رامسر (برای مدت 15 ماه شمسی) از میان واجدین شرایط اقدام نماید.

تخصص و پایه مورد نیاز : مهندس مشاور باید حداقل دارای گواهینامه صلاحیت توأم در تخصص های زیر از سازمان برنامه و بودجه کشور باشد :

گروه

تخصص

حداقل پایه

معماری

معماری ساختمان ها (با هر گرایشی)

2

خدمات فنی مشترک

سازه

1

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه عمومی از تاریخ 10/07/1400 تا تاریخ 21/07/1400 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : 21/17/1400 تا ساعت 12 ظهر

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب متقاضیان روز شنبه مورخ 24/07/1400 در ساعت 9 صبح می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ج متقاضیان حائز شرایط روز چهارشنبه مورخ 28/07/1400 در ساعت 10 صبح می باشد.

 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.